प्रथम मुसिकोट नगर कप खेलकुद उदघाटन समारोह २०७४/११/०२