मुसिकोट नगरपालिकाको मिति २०७४/१०/१५ को प्रस्तावित सूचना आनुसार युवा तथा लक्षित वर्ग उधमशिलता विकास तालिम संचालनको लागि प्रस्ताब पेश गरेका मध्ये छनौटमा परेका संस्थाहरुको बिबरण |