युवा लक्षित सीपमुलक तथा उधमशीलता विकास तालिम कार्यक्रम अन्तरगत हाउस वाईरिंग (Building Electrician), आधारभूत कम्प्युटर (Basic Computer), पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता(Animal Health worker),मोबाईल मर्मत (Mobile Repairing) र गाडी चालक (Driving) को नातिजा |

.

Supporting Documents: