युवा खेलकुद तथा शिक्षा

परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धमा

शिक्षक नियुक्तिको

नगर शिक्षक नियुक्तिको लिखित परिक्षा संचालन मिति, समय र स्थान तोकिएको सम्बन्धमा !

परिक्षा संचालनको मिति

शिक्षक छनौटको लागि लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा

सम्पूर्ण बिषयको

 

शिक्षक बिज्ञापनमा सम्बन्धित तहका बिषयहरुमा म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा

तपसिल बमोजिम

नगरपालिको श्रोत बाट नियुक्ति गर्न बिज्ञापन गरिएका प्रावि, निमाबि र माबि तहरुमा जम्मा आबेदकहरुको नामावली

सम्पूर्ण तहको

माबि तहमा अंग्रेजी बिषय शिक्षक आबश्यकता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

माबि तहमा अंग्रेजी बिषय शिक्षक आबश्यकता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना !