महिला दलित लक्षित सीपमुलक तथा उधमशीलता विकास कार्यक्रम अन्तरगत सिलाई कटाई तह दुइ (level two) को नातिजा |