महिला लक्षित सीपमुलक तथा उधमशीलता विकास कार्यक्रम अन्तरगत सवारी चालक (Driving), बुटिक (Boutique) र आधारभूत सिलाई कटाई (Basic Sewing) को नातिजा |