११ अाैँ गणतन्त्र दिवस मनाउदै गर्दा नगर-प्रमुख, रुकुम (पश्चिम) जिल्ला प्रमुख अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु र मुसिकाेट नगर शिक्षा इकाई प्रमुख