मुसिकोट नगरपालिकाको लोगो Design गर्ने सम्बन्धमा

नगरपालिकाको पहिचान झल्काउने किसिमको !

आर्थिक बर्ष :