निम्न माध्यमिक तह शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस गरिएको सम्बन्धि सूचना ! (सम्पूर्ण बिषयहरु)

Lower Secondary Level final

आर्थिक बर्ष :