फोटो ग्यालरी

स्यर्पू ताल बफिकोट गा.वी.स. मा पछ 

स्यर्पू ताल

सिस्ने हिमाल रुकुम जिल्लामा पर्छ .

सिस्ने हिमाल , सिस्ने हिमाल

Pages