FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

२०७६/०७७

संबिधान दिबस मनाउने सम्बन्धमा नगर कार्यपालिका, शाखा, उप-शाखा, इकाई तथा वडा कार्यालयहरु (सबै)

-

Pop Up

-

#ढुंगा, गिट्टी बलुवा, रोडा संकलन, कृषि उपज तथा बन पैदावार संकलन तथा निकासी सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ आह्वान !

-

शोक बक्तब्य

-

लेखा परीक्षकको लागि निबेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा !

-

प्रतिनिधि खटाइदिने बारे (जिल्ला प्रशासन, डिभिजन बन तथा घरेलु तथा साना उद्योग बिकास समिति रुकुम पश्चिम)

-

मुसिकोट नगरपालिका रुकुम (पश्चिम) को आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट (Red Book)

Click following link for download...

जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा (वडा अध्यक्ष मु.न.पा. १०)

-

पाँचौ नगर सभाका निर्णयहरु:

--

निबेदन पेश गर्नुहुन (सामुदायिक बिद्यालयहरु सबै)

--

Pages