FAQs Complain Problems

समाचार

२०७६/०७७

बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा(राप्ती निर्माण सेवा एण्ड राशन आपूर्ति सप्लायर्स) मुसिकोट ,६ रुकुम 

बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा(राप्ती निर्माण सेवा एण्ड राशन आपूर्ति सप्लायर्स) मुसिकोट ,६ रुकुम 

बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (साकार निर्माण सेवा महत २ रुकुम पुर्ब)

-

आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को आठौँ  नगर कार्यपालिकाका बैठकका निर्णयहरु(२०७६/१०/२३):

आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को आठौँ  नगर कार्यपालिकाका बैठकका निर्णयहरु(२०७६/१०/२३):

मौरीघार तथा मौरीगोलाको लागि गोप्य शिलबन्दी दरभाउ उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना !

-

करार नियुक्तिको लागि सम्पर्क राख्नुहुन !

-

अहेब पदको सिफारिस सम्बन्धमा ।

-

नापी सर्भे अमिन पदको सिफारिस सम्बन्धि सुचना !

-

बिद्यालयहरुको आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को दोश्रो चौमासिक निकासा समष्टिगत !

-

सब-इन्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धमा !

-

Invitation for Bids for the Construction and Upgrading of Soalabang-Jhulkhet-Ghattekhola-Kwama-Ghorkhani Road

Invitation for Bids for the Construction and Upgrading of Soalabang-Jhulkhet-Ghattekhola-Kwama-Ghorkhani Road

Pages