FAQs Complain Problems

समाचार

२०७६/०७७

जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा (वडा अध्यक्ष मु.न.पा. १०)

-

पाँचौ नगर सभाका निर्णयहरु:

--

निबेदन पेश गर्नुहुन (सामुदायिक बिद्यालयहरु सबै)

--

बिभिन्न बस्तु, सेवा तथा परामर्श गराउने ब्यबसायीहरुले सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सुचना !

सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सुचना !

नगर कार्यपालिका बैठक नं. ३८ (आ.ब.२०७५/०७६) का निर्णयहरु

Click on the document file for download:

Pages