FAQs Complain Problems

समाचार

२०७६/०७७

प्रयोगशाला सहितको झुल्खेत स्वास्थ्य चौकीको लागि आबश्यक कार्यालय सहयोगको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना !

-

कृषि बिकास कार्यालय रुकुम पश्चिम द्वारा विभिन्न कृषि कार्यक्रममा अनुदानको लागि प्रस्तावना पेश गर्नुहुन

कृषि बिकास कार्यालय रुकुम पश्चिम द्वारा विभिन्न कृषि कार्यक्रममा अनुदानको लागि प्रस्तावना पेश गर्नुहुन

सानीभेरी हाइड्रोपावर प्रा.लि. को प्रारम्भिक बतारणीय परीक्षण अध्ययन सम्बन्धी सार्वजिनक सूचना

-

अन्तरबार्ता हुने समबन्धमा !

-

एम आइ एस अपरेटर र फिल्ड सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !

-

विभिन्न सहकारी समूह/ संस्थाहरुलाइ तलिममा सहभागिता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना

-

एम.एस.आइ. अपेरटर तथा फिल्ड सहायक पदको परीक्षण तथा अन्तरबार्ता सम्बन्धि सूचना

-

मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को कार्यक्रम अनुसार ५० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत जातको गहुँको बिउ बितरण तथा कृषि समुह दर्ता नबिकरण सम्बन्धि सूचना

-

जिल्ला कृषि विकास कार्यक्रम रुकुम (पश्चिम)का आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ का स्वीकृत कार्यक्रमहरु माग गर्ने सम्बन्धि सूचना,

-

जिल्ला कृषि विकास कार्यक्रम रुकुम (पश्चिम)का आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ का स्वीकृत कार्यक्रमहरु,

-

Pages