FAQs Complain Problems

स्थानीय_तहमा समायोजनभइ आउनुभएका वडा तथा नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको लागि अनलाईन व्यक्तिगत घटनादर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा (VERSP-MIS) तथा सुचना प्रबिधि सम्बन्धि ४ दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमका झलकहरु