कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
माधब प्रसाद शर्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन mps.11ghimire@yahoo ९८५७८६६२२२
बिनाराम खड्का शिक्षा अधिकृत School Inspector 9847684475
मनोज पोखेरल कृषि अधिकृत बालि संरक्षक कृषि इकाई manojpkrl@gmail ९८४१६७६१३९
कुबेर के. सी. सूचना अधिकारी कार्यक्रम शाखा 9866904812
सुरज कुमार चुदारा लेखा अधिकृत लेखा शाखा ९८४९०२३०६५
मान बहादुर खत्री स्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य इकाई ९८५८००१६४५
चिन्ताराम शर्मा स्रोत व्यक्ति शिक्षा ९८४७८००१६४५
घनश्याम बुढाथोकी स्रोत व्यक्ति शिक्षा ९७४११२९७२५
घनश्याम शर्मा इन्जिनियर Civill Engineering 9851047643
गोपाल ओली सूचना प्रबिधि अधिकृत Information Technology ito.musikotmun@gmail.com 9865068001
निर्मला के.सी नायब सुब्बा वडा कार्यालय प्रमुख ९८४७९९४३३०
मोहन कुमार के.सी. नायब सुब्बा नगर कार्यालय सामग्री स्टोर kcmohan666@gmail.com ९८४७९५३३७८
ओम बहादुर खत्री नायब सुब्बा प्रशासन ९८६१२०५११२
कृष्ण कुमार खड्का क. अ. प्रशासन ९८४७९३३२३९
कृष्ण बहादुर खत्री नायब सुब्बा प्रशासन ९८४७८५२४७५
तेज कुमार खत्री नायब सुब्बा प्रशासन ९८४४९५९९७७
भावना शाह म. वि. नि. शिक्षा ९८४४९८३९१४
सरस्वती सापकोटा प्रा. स. पशु इकाई ९८४७९५३३७९
प्रतिमा खड्का प्रा. स. कृषि इकाई ९८६८६६४८६८
दोर्ण प्रसाद देबकोटा प. से. प्रा. पशु इकाई ९८४७९३६१८९
नारायणी खड्का खरिदार प्रशासन ९७४८५३४३९०
गोबर्धन बुढा खरिदार प्रशासन ९८४७९०७४८५
नबिन बिष्ट खरिदार प्रशासन ९८६८६६४२२२
याम बहादुर शाही खरिदार लेखा शाखा ९८४७९१२५१२
अनिता ओली खरिदार प्रशासन ९८६०७७८४१८
चन्द्रमा पुन मगर खरिदार प्रशासन ९८४७९३६३११
अमर पाण्डे सव.इन्जिनियर प्राबिधिक इन्जिनियर ९८६६९०८०२०
बिनोद ओली सव.इन्जिनियर प्राबिधिक इन्जिनियर ९८४४९४६६२२
चिताराम खड्का Assistant- Sub Engineer प्राबिधिक इन्जिनियर ९८४७९९९५१५
भिमसेन के.सी. Assistant- Sub Engineer प्राबिधिक इन्जिनियर ९८४४९९०००८
भेषराज गौतम Assistant- Sub Engineer प्राबिधिक इन्जिनियर ९७५१०५२४४४
दिपक ओली Assistant- Sub Engineer प्राबिधिक इन्जिनियर ९८४४९६३१५९
धन कुमार शाही कम्प्युटर अपरेटर Information Technology
पूर्ण बहादुर के.सी. सहायक कम्प्युटर अपरेटर विविध ९८०९७६७४९८
सुनिल कुमार बिष्ट अमिन प्राबिधिक इन्जिनियर
कल्पना ओली कार्यालय सहायक प्रशासन ९८०९५९९९७०
रामसरा बि.क. ना. प्रा. स. ९८४९९२९७६९
इन्दु के.सी. ना. प्र.स्वा.प्रा.
नारायण के. सी. ना. प्रा. स. ९८४७९९४६९९
रिता के.सी. सरसफाई सहायक फोहोर मैला ब्यबस्थापन ९८४४९२५५८०
रिता खड्का कार्यालय सहायक
तिर्थराज खड्का कार्यालय सहायक
तिलक बिष्ट कार्यालय सहायक
तारा बहादुर गिरि कार्यालय सहयोगी ९८४७२९४२३३
धन बहादुर घर्ति कार्यालय सहयोगी ९८६६८२७६८७
भुपेन्द्र के.सी. कार्यालय सहयोगी ९८४७९८१०६८
मोहनजंग खड्का कार्यालय सहयोगी ९८१०९१६६८३
गौरब खत्री कार्यालय सहयोगी ९८४०१९४५२१
दिलमाया के.सी. कार्यालय सहयोगी ९८६८६०३६२९
कृष्ण बहादुर कामि हेभी सवारी चालक ९८४४९९१५२८
गंगाराम खड्का सवारी चालक ९८४७८९७७६५
हरिबहादुर दमाई कार्यालय सहयोगी
लक्षिराम कामि कार्यालय सहयोगी
सुकरामे कामि कुचिकार
जोख बहादुर दामाइ कुचिकार
पुतली दमाइ कुचिकार
धनि दमाइ कुचिकार