FAQs Complain Problems

निजामती दिबसको अबसरमा सरसफाई कार्यक्रम गर्नुहुँदै नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला कृषि अधिकृत तथा अन्य सम्पूर्ण कर्मचारीहरु