FAQs Complain Problems

समाचार

मिति २०७८ चैत्र २५ गेतदेखि २०७९ बैशाख ०८ गतेसम्म १५ महिनादेखि १५ वर्षसम्मको उमेर समुहलाई टाईफाईड रोग विरुद्धको खोप लगाइने भएको हुँदा सम्बन्धित वडाको विद्यालयमा गई खोप लगाउनुहुन जानकारी गरिन्छ ।

--

आर्थिक बर्ष :