FAQs Complain Problems

कृषि इकाई अन्तर्गत आ.ब. २०७५/०७६ मा नगरपालिका द्वारा स्वीकृत विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्न चाहने इच्छुक कृषकहरुले प्रस्ताब पेश गर्नुहुन

संचालन गरिने कार्यक्रमहरु

१. साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार/ प्लास्टिक पोखरी निर्माण
२.भकारो सुधार कार्यक्रम
३.फलफुल बगैचा विस्तार
४.मौरी पालन, तरकारी खेति, पुष्प ब्यबसाय , मत्स्य पालन र च्याउ खेति
५.समूह तथा सहकारीमा यान्त्रिकरण
६.करार खेति
७.कृषि पठाशाला निर्माण
मनोज पोख्रेल
कृषि इकाई संयोजक
 
Supporting Documents: 

आर्थिक बर्ष :