FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

पशु सेवा इकाई अन्तर्गत आ.ब. २०७५/०७६ मा नगरपालिका द्वारा स्वीकृत मासु उत्पादन र दुधमा आत्म निर्भर कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि दोश्रो पटक ७ दिने म्याद थप गरिएको सूचना !

पशु सेवा इकाई अन्तर्गत आ.ब. २०७५/०७६ मा नगरपालिका द्वारा स्वीकृत मासु उत्पादन र दुधमा आत्म निर्भर कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि दोश्रो पटक ७ दिने म्याद थप गरिएको  सूचना !

Pages