FAQs Complain Problems

नव निर्वाचित नगर उप-प्रमुखज्यू, वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरु नगर प्रमुखज्यूबाट शपथग्रहण गर्दै