२०७५/०७६

नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक र जवानको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !

सूचना

बिपन्न लक्षित छात्रवृत्तिको लागि फाराम भाराउने सम्बन्धमा सामुदायिक बिद्यालय सबै

बिपन्न लक्षित छात्रवृत्तिको लागि फाराम भाराउने सम्बन्धमा

दुई कोठे भवनको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा !

SCHOOL

मुनपा ७ मा कुकुरहरुलाई रेबिज बिरुद्ध निशुल्क खोप कार्यक्रम संचालन हुने सम्बन्धि सूचना !

सूचन अ

पोलिथिन पाइप र मेशिन मेड ग्याभिन तार जाली खरिद सम्बन्धमा

दरभाउ 

आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को दोश्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता विभिन्न बैंक मार्फत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण लाभग्राहिको बिबरण

आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को दोश्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता विभिन्न बैंक मार्फत प्राप्त गर्ने  सम्पूर्ण लाभग्राहिको बिबरण

नगर प्रहरी छनोट परीक्षा सम्बन्धी सूचना !

notice 

सीप बिकास तालिम कार्यक्रमको लागि आबेदन प्रकाशित गरिएको सुचना (वडा कार्यालय सबै )

सुचना 

आ.ब. २०७५/०७६ को बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुरसार सहकारी स्किम कायर्क्रम र सहकारी सिंचाई कार्यक्रम अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा जिल्ला कृषि सहकारी संस्था द्वरा दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना !

आ.ब. २०७५/०७६ को कृषि ज्ञान केन्द्र रुकुम पश्चिमको  बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुरसार सहकारी स्किम कायर्क्रम र सहकारी सिंचाई कार्यक्रम अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा जिल्ला कृषि सहकारी संस्था द्वारा दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना !

गिट्टी, ढुंगा, रोडा, बालुवा संकलन तथा बिक्रि गर्न सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि ७ दिने सूचना दास्राे पटक प्रकाशित मिति:-२०७५/१०/१०

गिट्टी, ढुंगा, रोडा, बालुवा संकलन तथा बिक्रि गर्न सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि ७ दिने सूचना दास्राे पटक प्रकाशित मिति:-२०७५/१०/१०

Pages