FAQs Complain Problems

समाचार

२०७७/०७८

मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. ९ को हाल सम्मको प्रगति प्रतिबेदन,

तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस:

RT- पी.सी. आर. रिपोर्ट मिति २०७७/०४/२६

-

मुसिकोट नगरपालिका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको सुचना प्रबिधि सम्बन्धि क्षमता अभिवृद्धि गर्न क्षमता मुल्यांकन गर्ने फारम (सम्पूर्ण शाखा, वडा, इकाईहरु) सबै

कृपया आ-आफ्नो व्यक्तिगत  बिबरण तथा सुचना प्रबिधि सम्बन्धि भएको सिप तथा क्षमताहरुको बिबरण तपशालिको ढाँचामा अध्यावधिक गरि  Submit गर्नुहोस:-   

कोरोना भाइरस COVID-19 परिक्षणको रिपोर्ट,(मिति २०७७/०४/१९)

-

प्राबिधिक सहायकको आबेदन फारम

-

प्राबिधिक सहायकको पाठ्यक्रम, प्रक्रिया, तथा आबेदन फारम

-

प्राबिधिक सहायक कर्मचारी आबश्यकता सम्बन्धि सुचना,

-

रुकुम (पश्चिम) जिल्लाको आ.ब. २०७७/०७८ को जिल्ला दररेट

जिल्ला दररेट 

बार्षिक कार्ययोजना पेश गर्ने सम्बन्धमा (शाखा, इकाई वडाहरु ) सबै

-

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को लागि ब्यबसाय सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सुचना,

-

Pages