सूचना तथा समाचार

एकीकृत सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्ने सम्बन्धी सम्पत्ति धनीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सुचना !!

!!

न्यायिक समितिको मेलमिलाप कर्ता सुचिमा रहन चाहने सम्बन्धि सूचना !

..

आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को दोस्रो किस्ताको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्ति हरुको सुची

‍New flash....

कक्षा ८ काे बिद्यालयगत नतिजा विवरण, २०७४

..

मुसिकोट नगरपालिकाको आधारभूत तहको नातिजा प्रकाशित गर्ने सम्बन्धमा

.

मुसिकोट नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभा स्तगित गरिएको सम्बन्धमा

|

मुसिकोट नगरपालिकाको मिति २०७४/१०/१५ को प्रस्तावित सूचना आनुसार युवा तथा लक्षित वर्ग उधमशिलता विकास तालिम संचालनको लागि प्रस्ताब पेश गरेका मध्ये छनौटमा परेका संस्थाहरुको बिबरण |

   

युवा लक्षित सीपमुलक तथा उधमशीलता विकास तालिम कार्यक्रम अन्तरगत हाउस वाईरिंग (Building Electrician), आधारभूत कम्प्युटर (Basic Computer), पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता(Animal Health worker),मोबाईल मर्मत (Mobile Repairing) र गाडी चालक (Driving) को नातिजा |

.

महिला लक्षित सीपमुलक तथा उधमशीलता विकास कार्यक्रम अन्तरगत सवारी चालक (Driving), बुटिक (Boutique) र आधारभूत सिलाई कटाई (Basic Sewing) को नातिजा |

   

महिला दलित लक्षित सीपमुलक तथा उधमशीलता विकास कार्यक्रम अन्तरगत सिलाई कटाई तह दुइ (level two) को नातिजा |