FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

मुसिकोट नगरपालिका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको सुचना प्रबिधि सम्बन्धि क्षमता अभिवृद्धि गर्न क्षमता मुल्यांकन गर्ने फारम (सम्पूर्ण शाखा, वडा, इकाईहरु) सबै

कृपया आ-आफ्नो व्यक्तिगत  बिबरण तथा सुचना प्रबिधि सम्बन्धि भएको सिप तथा क्षमताहरुको बिबरण तपशालिको ढाँचामा अध्यावधिक गरि  Submit गर्नुहोस:-   

आर्थिक बर्ष :