FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

२०७७/०७८

सेवा प्रवाह सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुहुन ।

-

आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को लागि जिल्ला दररेट

-

मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम

-

सेवा प्रवाह बन्द बन्द रहने सम्बन्धि सुचना !!

-

लाभग्राहीहरुको खाता नम्बर उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

प्रधानमन्त्री ,मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा शहरी शासकीय पुर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित योजनहरु सञ्चा्लिन गरेका उपभोक्ता सिमिति तथा लाभग्राहीहरुको खाता नम्बर उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

कोभिड-19 बाट मृत्यु भएको लागि आर्थिक सहायता सम्बन्धि सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा

-

किसान सूचीकरण सहजकर्ताहरुको अन्तर्वार्ता तथा प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धि सूचना !!

-

नगर प्रमुख उत्कृष्ट पुरस्कार कार्यक्रमको आबेदन आह्वान सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सुचना

-

चालु आर्थिक बर्षको भुक्तानी तथा योजना सम्झौता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सुचना !!

-

प्रेस बिज्ञप्ति !!

-

Pages