FAQs Complain Problems

२०७९/०८०

युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा

Yuba and Khelkud

विज्ञान प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय माग गर्ने सम्बन्धी सुचना

Suchana

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र बाख्रा विकास पकेट कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सु्चना

 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण अन्तर्गत पशु सेवा शाखा तर्फ ५० प्रतिशत अनुदानमा साना व्यवसायिक केन्द्र,बाख्रा विकास पकेट कार्यक्रम

पशु विमा सम्बन्धि सुचना

 इच्छुक विमा कम्पनीले   आवश्यक कागजात सहित मुसिकोट नगरपालिकाको पशु  सेवा शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला ।

 

बालि विमा सम्बन्धि सुचना

इच्छुक विमा कम्पनीले सम्पर्क गर्नुहोला ।

School Staff Nurse Vacancy

School Staff Nurse Vacancy

Sub Engineer & Social Mobilizer Vacancy

SubEngin & Social Mobilizer

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र, बाख्रा विकास पकेट कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना ।

-

योजना सम्झौता सम्बन्धमा ।

योजना सम्झौता सम्बन्धि

५० प्रतिशत अनुदानमा च्याउको विउ तथा सामाग्रि माग गर्ने सम्बन्धि सुचना

  व्यवसायिक च्याउ उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा कन्ये च्याउ विरउ गुमज निर्माणको लागि कालो प्लाष्टिकको लागि  मिति २०७९/०८ २० गते  िभत्र कृषि विकास शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला

आवश्यक कागजात:

निवेदन

व्यक्तिको हकमा नागरिकताको प्रतिलिपी ।

Pages