FAQs Complain Problems

२०७९/०८०

आय व्य विवरण २०७९/०८०

आय व्यय विवरण

दाहसंस्कारका लागी दाउरा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/०३/३१

वार्षिक प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा

आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक प्रगति समिक्षा 

निर्देशन सम्बन्धमा

श्री मुसिकोट नगरापालिकामा कार्यरत कर्मचारी सबै

श्री १४ वटै वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारुि सबै

श्री मुसिकोट नगरपादलिका अन्तर्गत संचालित स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारुी सबै

 

बाह्रौँ नगरसभा मिति २०८०।३।१० मा प्रस्तुत आव २०८०।०८१ को बार्षिक बजेट बक्तव्य

बाह्रौँ नगरसभा मिति २०८०।३।१० मा प्रस्तुत आव २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रम

बाह्रौँ नगरसभा मिति २०८०।३।१० मा प्रस्तुत आव २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रम

बाह्रौँ नगरसभा मिति २०८०।३।१० मा प्रस्तुत आव २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रम

कामकाज बन्द हुने सम्बन्धि सुचना

श्री सम्बन्धित सबै

 

१२ औँ नगर सभामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा

नगर सभा सदस्य ज्यु सबै

कृषि व्यावसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि ।

--

भुक्तानी बन्द हुने सम्बन्धमा ।

सरोकार वाला सबै मुसिकोट नगरपालिका रुकुम  पश्चिम

Pages