FAQs Complain Problems

२०७९/०८०

School Staff Nurse Vacancy

School Staff Nurse Vacancy

Sub Engineer & Social Mobilizer Vacancy

SubEngin & Social Mobilizer

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र, बाख्रा विकास पकेट कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना ।

-

योजना सम्झौता सम्बन्धमा ।

योजना सम्झौता सम्बन्धि

५० प्रतिशत अनुदानमा च्याउको विउ तथा सामाग्रि माग गर्ने सम्बन्धि सुचना

  व्यवसायिक च्याउ उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा कन्ये च्याउ विरउ गुमज निर्माणको लागि कालो प्लाष्टिकको लागि  मिति २०७९/०८ २० गते  िभत्र कृषि विकास शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला

आवश्यक कागजात:

निवेदन

व्यक्तिको हकमा नागरिकताको प्रतिलिपी ।

Karrepalika Nirnaya 11 and 12

कार्यपालिकाको ११ औँ र १२ औँ बैठकका निर्णयहरु

फोहोर ब्यवस्थापन सम्बन्धमा १ नम्वर बडा कार्यालयको सुचना

फोहोर ब्यवस्थापन सम्बन्धमा

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा

गहुँको बिउ माग गर्ने सम्बन्धी सुचना

गहुँको बिउ माग गर्ने सम्बन्धी सुचना

बिवरण खुलाई पठाइदिनु हुन वडा कार्यालयहरुलाई अनुरोध

बिवरण खुलाई पठाइदिनु हुन ।

Pages