FAQs Complain Problems

२०७५/०७६

मुसिकोट नगरपालिकाको चौथो नगर सभाका निर्णयहरु:-

-

सडक तथा भवन निर्माणको लागि बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा (उल्लेखित बोलपत्रदाताहरु)

Please click buttom for the download....

डिजिटल एक्सरे मेसिन खरिद सम्बन्धि सूचना !

--

बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा उल्लेखित (बोलापत्रदाताहर)

-

चौथो नगर सभा हुने बारे (सरोकारवाला र वडा कार्यालयहरु सबै )

मुसिकोट नगरपालिका क्षेत्रभित्रका भुस्याह कुकुरहरु नियन्त्रण सम्बन्धमा !

-

भुस्याह कुकुरहरु नियन्त्रण सम्बन्धमा मुसिकोट नगरपालिका वडाहरु/सरोकारवालाहरु (सबै) सम्बन्धि सूचना !

---

उद्यमशील प्रबर्द्धन कार्यक्रम तथा बेमौसमी तरकारी र तरकारी बिउ उत्पादन कार्यक्रमा प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धि सूचना !

सुचना

सडक निर्माणको लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! (उल्लेखित बोलपत्रदाताहरु)

--

हलुका सवारी चालक आबश्यकता सम्बन्धि सूचना !

--

Pages