FAQs Complain Problems

२०७५/०७६

नगर कार्यपालिका बैठक नं. १ (आ.ब.२०७४/०७५) का निर्णयहरु

तलको pdf लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् !

पशु सेवा इकाइको २०७५/०७६ का बिभिन्न कार्यक्रमा सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना व्यक्ति, समुह र फर्महरु सबै !

v

मुसिकोट नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी जवान सफल र बैकल्पिक उम्मेदवारहरु सम्पर्कमा आउने बारे सूचना !

मुसिकोट नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी जवान सफल र बैकल्पिक उम्मेदवारहरु  सम्पर्कमा आउने बारे सूचना !

कृषि ज्ञान केन्द्र रुकुम (पश्चिम) को माग र सम्भाव्यताका आधारमा फलफुल बिरुवा उत्पादनका लागि माग संकलन तथा अन्य कार्यक्रमहरुको लागि प्रस्ताबाना पेश गर्ने सम्बन्धमा

कृ

भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रुकुम (पश्चिम)का लागत सहभागितामा संचालन गरिने कार्यक्रमको लागि प्रस्ताबना पेश गर्ने सम्बन्धमा

..

नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक र जवान प्रहरीको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !

अन्तिम

मुसिकोट नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी जवानको अन्तरबार्ता हुने सम्बन्धि सूचना !

new

नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक र जवानको प्रहरीको बिस्तृत स्वास्थ्य परिक्षण हुने सम्बन्धि सूचना !

not

नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक र जवानको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !

सूचना

बिपन्न लक्षित छात्रवृत्तिको लागि फाराम भाराउने सम्बन्धमा सामुदायिक बिद्यालय सबै

बिपन्न लक्षित छात्रवृत्तिको लागि फाराम भाराउने सम्बन्धमा

Pages