FAQs Complain Problems

समाचार

५० प्रतिशत अनुदानमा मकैको बीउ माग गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन भएको हुँदा मिति २०७८।१२।२९ गतेसम्म नगरपलिकाको कृषि विकास शाखामा आवश्यक कागजात सहित निवेदन दिनुहुन जानकारी गराइन्छ ।

-

आर्थिक बर्ष :