FAQs Complain Problems

समाचार

२०७६/०७७

शोक बक्तब्य

-

आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिबेदन प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा

--

लेखा परीक्षकको लागि निबेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा !

-

प्रतिनिधि खटाइदिने बारे (जिल्ला प्रशासन, डिभिजन बन तथा घरेलु तथा साना उद्योग बिकास समिति रुकुम पश्चिम)

-

मुसिकोट नगरपालिका रुकुम (पश्चिम) को आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट (Red Book)

Click following link for download...

जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा (वडा अध्यक्ष मु.न.पा. १०)

-

पाँचौ नगर सभाका निर्णयहरु:

--

निबेदन पेश गर्नुहुन (सामुदायिक बिद्यालयहरु सबै)

--

बिभिन्न बस्तु, सेवा तथा परामर्श गराउने ब्यबसायीहरुले सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सुचना !

सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सुचना !

नगर कार्यपालिका बैठक नं. ३८ (आ.ब.२०७५/०७६) का निर्णयहरु

Click on the document file for download:

Pages