FAQs Complain Problems

२०७८/७९

मतदाता नामावली दावी विरोध सम्बन्धी सूचना टाँस गरिदिनुहुन । वडा कार्यालय सबै

-

अदुवा वेसार उत्पादन कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना ।

-

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक Proactive Disclosure स्वत प्रकाशन हुने प्रगति विरण

-

डिजाइन नक्सा तयार गर्न सुचिकृत हुने सम्बन्धमा ।

-

निर्माण समाग्री हटाउने सम्बन्धमा ।

-

चालु आर्थिक बर्षका आयोजना सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा ।

-

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवदेन दिने सम्बन्धमा ।

-

जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा ।

-

आठौँ कार्यपालिका बैठकमा उपस्थिति सम्बनध्मा ।

-

विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

-

Pages