FAQs Complain Problems

२०७८/७९

लागत साझेदारीमा गाई प्रवर्धन कार्कय्रमको आवेदन आह्वान सम्बन्धि सुचना ।

-

शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन सम्बन्धि जानकारी पठाइएको सम्बन्धमा ।

-

चालु आर्थिक बर्षका आयोजना सञ्चालन सम्बन्धि, सिघ्र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।

-

डिजाइन नक्सा तयार गर्न सुचिकृत हुने सम्बन्धमा ।

-

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने सम्बमा ।

-

आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले घाईते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा सहिद तथा वेपत्ता परिवालाई स्मृति भत्ता वितरणको लागि निवदेन दिने सम्बन्धी सुचना

-

विवरण रुजु गर्ने सम्बन्धमा

-

Invitation for online bids to constructions and Upgrading Chhibangjiula Dopai Rad and water Supply Project Tap For Each house

-

अभिमुखिकरण हुने सम्बन्धमा ।

-

आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को पहिलो चौमासिकको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन

-

Pages