FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

२०७८/७९

सेवा प्रवाह सम्बन्धमा ।

-

सूचिकृत गर्ने सम्बन्धमा ।

-

कोभिड-19 संक्रमण रोग बिरुद्धको खोप लगाउन अनिवार्य नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।

-

पठनपाठन सम्बन्धमा ।

-

आ.ब. २०७७/०७८ को सम्पति बिबरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

-

अनुदानको मल विक्रेता छनौट सम्बन्धी सूचना

-

Verocell खोप लगाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।।

-

Pages