FAQs Complain Problems

२०७८/७९

मुसिकोट नगरपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ को बार्षिक विकास कार्यक्रम

-

आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को तेस्रो कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।

-

Invitation online bids for supply and delivery of Medicine

-

invitation online bids for construction of Dhanamya Pratisthan building

-

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना (इन्जिनियर)

-

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना (इन्जिनियर)

-

लेखा परिक्षक नियुक्तिको लागि निबेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा

-

आ.व. २०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।

-

अपांगता- परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धमा ।

-

विवरण पठाईदिने सम्बन्धमा ।

-

Pages