FAQs Complain Problems

समाचार

यस मुसिकोट नगरपालिका कृषि बिकास शाखा रुकुम (पश्चिम) को ब्यबसायिक च्याउ तथा बेमौसमी खेति प्रबर्द्धन सम्बन्धिको अनुदान कार्यक्रमको सूचना वडा कार्यलयमा टाँस गरि सुचना सम्प्रेषण गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

यस मुसिकोट नगरपालिका कृषि बिकास शाखा रुकुम (पश्चिम) को ब्यबसायिक च्याउ तथा बेमौसमी खेति प्रबर्द्धन सम्बन्धिको अनुदान कार्यक्रमको सूचना 
 

आर्थिक बर्ष :