FAQs Complain Problems

यस मुसिकोट नगरपालिका कृषि बिकास शाखा रुकुम (पश्चिम) को ब्यबसायिक च्याउ तथा बेमौसमी खेति प्रबर्द्धन सम्बन्धिको अनुदान कार्यक्रमको सूचना वडा कार्यलयमा टाँस गरि सुचना सम्प्रेषण गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

यस मुसिकोट नगरपालिका कृषि बिकास शाखा रुकुम (पश्चिम) को ब्यबसायिक च्याउ तथा बेमौसमी खेति प्रबर्द्धन सम्बन्धिको अनुदान कार्यक्रमको सूचना 
 

आर्थिक बर्ष :