FAQs Complain Problems

समाचार

२०७७/०७८

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को (मिति २०७७ पौष २६ ) गते बसेको छैठौं नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को (मिति २०७७ पौष २६ ) गते बसेको छैठौं नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु

पुराना व्यक्तिगत घटना दर्ता डिजिटाइजेशन सम्बन्धि स्वीकृत आशयको सूचना !!

-

७५ प्रतिशत अनुदानमा ओखरका बिरुवा माग गर्ने सम्बन्धि सूचना !! (दोश्रोपटक प्रकाशित संशोधित)

-

बालपोषण भत्ता बिस्तार सम्बन्धमा, (निर्णय कार्यान्वयन गर्नुहुन वडा कार्यालयहरु सबै)

-

Invitation for Online Bids to construction of Rural Water Supply Project Musikot 10(Tap for Each house)

-

ओखरका बिरुवाहरु माग गर्ने सम्बन्धमा,

-

बाख्रा तथा भैंसीको लागि दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा (फर्म, सहकारी, सप्लायर्स)

-

सम्झौता गर्न आउने बार (टेक डिपोट प्रा.लि. चावहिल, काठमाडौं )

-

सम्झौता गर्न आउने बारे (हिल्स मेडी सप्लायार्स)

-

पी.पी. आर राेग बिरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धमा (भेडाबाख्रापालन कृषकहरु सबै)

-

Pages