FAQs Complain Problems

समाचार

२०७७/०७८

Invitation for Online Bids to constructions and Walnut Seeding

-

मिति २०७७/०७/०३ मा (दोश्रो पटक) प्रकाशित कम्प्यूटर, ल्यापटप र प्रिन्टर आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी सम्बन्धि सुचना,

-

२०७७ साल कार्तिक ०२ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु:

-

नेपाल कृषि सेवा बिकास कार्यक्रम (प्रयास) को सुचना

-

बिज्ञान शिक्षक आबश्यकता सम्बन्धि सूचना

 -

मिति २०७७/०६/१६ मा प्रकाशित कम्प्यूटर, ल्यापटप र प्रिन्टर आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी सम्बन्धि सुचना,

-

बालि बिमा गराउने सम्बन्धि सम्पूर्ण कृषकहरुलाई सुचना

-

लागत साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत (सामाजिक परिचालक ) र एक गाउँ एक प्राबिधिकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन,

लागत साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत (सामाजिक परिचालक ) र एक गाउँ एक प्राबिधिकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन,

RT-PCR Report Press Note(2077-06-23)

-

एक गाउँ एक पशु सेवा प्राबिधिक र लापोडेडे लागत साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत (सामाजिक परिचालक)को लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता हुने सम्बन्धि सुचना,

-

Pages