FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

२०७७/०७८

कार्यालय संचालनार्थ जानकारी सम्बन्धमा

-

प्रेस नोट (२०७८/०१/१९)

-

पठनपाठन बन्द गर्ने सम्बन्धि सुचना !

-

Invitation Online/Off Line Bids to Supplay, delivery and installation CCTV

-

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को (मिति २०७८/०१/०५ ) गते बसेको ११ औं नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु

-

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को (मिति २०७७/१२/२९ ) गते बसेको १० औं नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु

-

व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियान संचालन गर्ने सम्बन्धमा,

-

Invitation for online bids to construction of Funeral House

-

महिला उद्यमी सहजकर्ता करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना

-

कृषक दर्ता सहजकर्ता पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

-

Pages