FAQs Complain Problems

२०७७/०७८

सामाजिक सुरक्षा बैंकिंग कारोबारो सम्बन्धि जानकारी सम्बन्धमा (वडा कार्यालयहरु सबै)

-

लक्षित बर्ग लघु घरेलु उद्योग सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्तावना आह्वान गरिएको सूचना,

-

मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को समग्र प्रगति

-

बिउ उत्पदान कार्यक्रममा सहभागिताको लागि प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धि सुचना !!

-

वडा अनुसार ओखरका बिरुवा माग तथा बितरण गरिने कृषकहरुको विवरण (वार्ड नं. १, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ र १४)

-

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को माघ महिनाको मासिक बुलेटिन अंक ३

-

वडा नं. ७ स्तिथ बैरीदह/ठुली दह इलाकामा प्रतिबन्ध गरिएको सम्बन्धमा !

-

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा,

-

साना ब्यबसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र, बाख्रा बिकास पकेट कार्यक्रमको प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धि सूचना !! (वडा नं. ८ र १०)

साना ब्यबसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र,  बाख्रा बिकास पकेट कार्यक्रमको प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धि सूचना !! (वडा नं. ८ र १०)

सहकारी संस्था मार्फत बिउपुंजी तथा घुम्ती कोष कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताब आह्वानको सूचना

-

Pages