FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

२०७७/०७८

बिउ उत्पदान कार्यक्रममा सहभागिताको लागि प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धि सुचना !!

-

वडा अनुसार ओखरका बिरुवा माग तथा बितरण गरिने कृषकहरुको विवरण (वार्ड नं. १, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ र १४)

-

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को माघ महिनाको मासिक बुलेटिन अंक ३

-

वडा नं. ७ स्तिथ बैरीदह/ठुली दह इलाकामा प्रतिबन्ध गरिएको सम्बन्धमा !

-

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा,

-

साना ब्यबसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र, बाख्रा बिकास पकेट कार्यक्रमको प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धि सूचना !! (वडा नं. ८ र १०)

साना ब्यबसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र,  बाख्रा बिकास पकेट कार्यक्रमको प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धि सूचना !! (वडा नं. ८ र १०)

सहकारी संस्था मार्फत बिउपुंजी तथा घुम्ती कोष कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताब आह्वानको सूचना

-

२०७८/७९ मा न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निबेदन दिने बारे सूचना

-

उपस्तिथी सम्बन्धमा (जिल्ला स्तिथिका सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरु सबै)

-

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित भईदिनुहुन .

-

Pages