FAQs Complain Problems

२०७७/०७८

Invitation for online bids to construction of Funeral House

-

महिला उद्यमी सहजकर्ता करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना

-

कृषक दर्ता सहजकर्ता पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

-

दुध उत्पादन कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रति लिटर दुधमा अनुदान कार्यक्रमको आबेदन आह्वा न सम्बन्धी सूचना

-

Invitation (IIIrd) for Bids to tha supply and Delivery of Murrah Buffalo

-

10 औं कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !

-

Invitation for Online Bids to Supply and Delivery Murrha Goats (IInd Publication 2077.12.27)

-

राजश्व जम्मा गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सुचना (वडा कार्यालयहरु सबै)

-

Online bids to Construction of prefabricated office building

-

बजार क्षेत्र र सडक वरपर फोहोरमैला तथा निर्माण समाग्री ब्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना !!

-

Pages