FAQs Complain Problems

२०७६/०७७

कार्यालय दुइ सिफ्टमा संचालन हुने सम्बन्धमा,

-

रोजगारमुलक आयोजनाहरु छनोट गरि पठाउने सम्बन्धमा

-

सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि,

-

शाखामा कार्यरत कर्मचारी बिबरण

क्र.स. नाम  पद इमेल 

शाखामा कार्यरत कर्मचारी बिबरण

क्र.स. नाम 

श्री कोपिला भ्याली सेवा समाज सुर्खेत,

धन्यबाद सम्बन्धमा,

कोरोना भाइरस COVID-19 सम्बन्धि नगरपालिकाले गरेको मिति २०७७/०२/२५ गतेको दैनिकी बिबरण

-

घर टहरा हटाउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि

-

कोरोना भाइरस COVID-19 सम्बन्धि नगरपालिकाले गरेको मिति २०७७/०२/१४ गतेको दैनिकी बिबरण

-

कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा !

-

Pages