FAQs Complain Problems

२०७६/०७७

अन्तरबार्ता संचालन हुने सम्बन्धमा ।

-

सडक मर्मत तथा सम्भारको लागि समूह गठन सम्बन्धि सुचना !

-

आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को सातौँ नगर कार्यपालिकाका बैठकका निर्णयहरु(२०७६/०९/२०):

-

नेपाल इन्जिनियर तथा स्वास्थ्य सेवाका पदको लिखित परिक्षा हुने सम्बन्धि सुचना !!

-

सम्पूर्ण नगर बासीमा मुसिकोट नगरपालिकाको सार्बजनिक अपिल

-

आर्थिक बर्ष  २०७६/०७६ को कृषि बिकास शाखाको बार्षिक कार्यक्रम अनुरसार,साना सिंचाई मर्मत तथा अनुदानको  कार्यक्रमको लागी प्रस्तावना आह्वान गरिएको सुचना 

-

आर्थिक बर्ष  २०७६/०७६ को कृषि बिकास शाखाको बार्षिक कार्यक्रम अनुरसार,कृषक पाठशाला अनुदानको कार्यक्रम को लागी प्रस्तावना आह्वान गरिएको सुचना 

-

आर्थिक बर्ष  २०७६/०७६ को कृषि बिकास शाखाको बार्षिक कार्यक्रम अनुरसार, मौरीगोला र मौरीघार ८० %अनुदानको कार्यक्रम को लागी प्रस्तावना आह्वान गरिएको सुचना 

-

आर्थिक बर्ष  २०७६/०७६ को कृषि बिकास शाखाको बार्षिक कार्यक्रम अनुरसार, भकारो सुधार अनुदानको कार्यक्रम को लागी प्रस्तावना आह्वान गरिएको सुचना 

-

आर्थिक बर्ष २०७६/०७६ को कृषि बिकास शाखाको बार्षिक कार्यक्रम अनुरसार, करार खेति प्रस्तावनामा आधारित अनुदानको कार्यक्रम को प्रस्तावना आह्वान गरिएको सुचना

-

Pages