FAQs Complain Problems

२०७६/०७७

प्रकोप ब्यबस्थापन कोषमा योगदान गर्नेकोलागि सार्बजनिक अपिल !

-

बिबरण उपलब्ध गराइदिनुहुन (वडा कार्यालयहरु सबै)

-

आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को नवौं नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु (बैठक मिति: २०७६ फाल्गुण २८)

-

आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को रुकुम (पश्चिम) को जिल्ला दररेट

-

युबा लक्षित कार्यक्रममा प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना !

-

दुधमा अनुदान , कृषि तथा पशु बिमा कार्यक्रम संचालनको लागि आबेदन आह्वानको सुचना

 

बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा(राप्ती निर्माण सेवा एण्ड राशन आपूर्ति सप्लायर्स) मुसिकोट ,६ रुकुम 

बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा(राप्ती निर्माण सेवा एण्ड राशन आपूर्ति सप्लायर्स) मुसिकोट ,६ रुकुम 

बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (साकार निर्माण सेवा महत २ रुकुम पुर्ब)

-

आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को आठौँ  नगर कार्यपालिकाका बैठकका निर्णयहरु(२०७६/१०/२३):

आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को आठौँ  नगर कार्यपालिकाका बैठकका निर्णयहरु(२०७६/१०/२३):

मौरीघार तथा मौरीगोलाको लागि गोप्य शिलबन्दी दरभाउ उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना !

-

Pages