FAQs Complain Problems

२०७७/०७८

प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार्गारी पेश गर्ने सम्बन्धमा (सम्पूर्ण शाखाहरु)

-

२०७८।७९ नीति तथा कार्यक्रमहरुको सम्बन्धमा राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा । (वडा कार्यालयहरु सवै)

-

Verocell खोप लगाउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना !!

-

बिद्यार्थी मुल्यांकन सम्बन्धि सुचना

-

सुरक्षित नागरिक आवास सम्झौता फारम,

-

२०७७/०७८ को बार्षिक प्रगति तथा उपस्थिति सम्बन्धमा,

-

अनिवार्य १४ दिन Isolation मा बस्ने सम्बन्धमा,

-

बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन हुने सम्बन्धमा

-

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका व्यक्तिहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धमा

-

CCTV को सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (आरम्भ इनर्जी एण्ड इलोक्ट्रोनिक प्रा.लि. सातदोबाटो ललितपुर)

-

Pages