FAQs Complain Problems

समाचार

२०७७/०७८

एक गाउँ एक पशु सेवा प्राबिधिक र लापोडेडे लागत साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत (सामाजिक परिचालक)को लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता हुने सम्बन्धि सुचना,

-

नगरपालिका कर्मचारीहरुको लागि जानकारी,

-

यस मुसिकोट नगरपालिका कृषि बिकास शाखा रुकुम (पश्चिम) को ब्यबसायिक च्याउ तथा बेमौसमी खेति प्रबर्द्धन सम्बन्धिको अनुदान कार्यक्रमको सूचना वडा कार्यलयमा टाँस गरि सुचना सम्प्रेषण गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

यस मुसिकोट नगरपालिका कृषि बिकास शाखा रुकुम (पश्चिम) को ब्यबसायिक च्याउ तथा बेमौसमी खेति प्रबर्द्धन सम्बन्धिको अनुदान कार्यक्रमको सूचना 
 

कम्प्युटर, ल्यापटप र प्रिन्टर आपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना,

-

Invention for Bids to Constructions and Upgrading mentioned Roads:

-

Press Note (RT-PCR) Report 2077/06/13

-

पशु सेवा शाखाको आर्थिक बर्षको स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार लागत साझेदारीमा भैंसी र बाख्रा प्रबर्द्धन कार्यक्रममा संचालन सम्बन्धि प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धि सुचना,

पशु सेवा शाखाको आर्थिक बर्षको स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार लागत साझेदारीमा भैंसी र बाख्रा प्रबर्द्धन कार्यक्रममा संचालन सम्बन्धि प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धि सुचना,

२०७७ साल असोज ०८ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु:

निर्णय:

जिल्ला कृषि बिकास कार्यालयका चालु आर्थिक बर्षका विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरु,

-

खाद्यान्न तथा तरकारी बालि बिमामा अनुदान सम्बन्धि सुचना,

-

Pages