FAQs Complain Problems

२०७७/०७८

शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार विकासको योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार विकासको योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरु सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा,

-

Invitation online bids for construction and upgrading mentioned three (3) roads.

-

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को (मिति २०७७ चैत्र १० गते बसेको आठौँ नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु

-

Invitation for Supplay and Delevery of Goat and Buffalo

-

आशयपत्र माग गरिएको सूचना (पोषण मैत्री टोल बिकास कार्यक्रम)

-

पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रि वितरणमा रोक लगाउने सम्बन्धि

-

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को (मिति २०७७ फाल्गुण २८) गते बसेको सातौँ नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु

-

प्रगति बिवरण पठाउने सम्बन्धमा,

-

आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को सातौँ कार्यपालिका बैठकमा उपस्तिथ भइदिनुहुन,

-

Pages