FAQs Complain Problems

२०७७/०७८

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना (सम्बन्धित बिद्यालयहरु, मुसिकोट नगरपालिका रुकुम पश्चिम)

-

न्यायिक परामर्श सम्बन्धि हार्दिक अपिल

-

शिलबन्दी दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !! Bijaya Construction And Suppliers Musikot 5

--

कार्यालय संचालनार्थ जानकारी सम्बन्धमा

-

प्रेस नोट (२०७८/०१/१९)

-

पठनपाठन बन्द गर्ने सम्बन्धि सुचना !

-

Invitation Online/Off Line Bids to Supplay, delivery and installation CCTV

-

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को (मिति २०७८/०१/०५ ) गते बसेको ११ औं नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु

-

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को (मिति २०७७/१२/२९ ) गते बसेको १० औं नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु

-

व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियान संचालन गर्ने सम्बन्धमा,

-

Pages